Aplikace není instalována z platného zdroje

Pokud se zobrazuje následující chyba:

Aplikace byla nainstalována z neplatného zdroje: Odinstalujte ji a znovu nainstalujte z platného obchodu s aplikacemi.
(Obchod Google Play nebo Huawei AppGallery)

Aby se zabránilo pirátství, musí být aplikace nainstalována z platných obchodů s aplikacemi, jako je Google Play Store nebo jako Huawei App Gallery. Jiné zdroje nejsou povoleny. Pokud jste jej tedy nenainstalovali od jednoho z nich, musíte postupovat podle těchto kroků:

 • Nejprve (volitelně) proveďte Zálohování aktuálního nastavení Sound Profile. Tímto způsobem nebudete muset znovu vytvářet své profily (další informace viz níže).
 • Odinstalujte aplikaci.
 • Nainstalujte jej pomocí Obchodu Google Play pomocí tohoto odkazu . Nebo pokud máte Huawei bez služeb Google, použijte v tomto případě alternativní obchod, kterým je Huawei App Gallery pomocí tohoto odkazu .
 • Obnovte předchozí zálohu (další informace viz níže).

Pokud jste si nainstalovali Sound Profile pomocí záložní aplikace třetí strany (tuto možnost má mnoho zařízení Samsung), musíte jej také odinstalovat a nainstalovat z Obchodu Google Play.

Chcete-li provést zálohu svých nastavení, postupujte takto:

 • Otevřete Sound Profile a klepněte na nabídku 
 • Klepněte na Další možnosti
 • Klepněte na Vytvořit zálohu.
 • Pokud nemáte potřebná oprávnění, budete požádáni o jejich udělení. Jakmile je udělíte, klepněte znovu na „Vytvořit zálohu“ a vytvořte ji.

Obnovení nastavení po konečné instalaci aplikace:

 • Otevřete Sound Profile a klepněte na nabídku 
 • Klepněte na Další možnosti
 • Klepněte na Obnovit zálohu.
 • Pokud nemáte potřebná oprávnění, budete požádáni o jejich udělení. Jakmile je udělíte, klepněte znovu na „Obnovit zálohu“ a obnovte nastavení ze zálohy.

Napsat komentář

Your email address will not be published but it is necessary for me to answer you.
Any comments with links will automatically be deleted.

Your message will only be visible after manual moderation.
Any comments with links will automatically be deleted.