Aplikace není instalována z platného zdroje

Pokud se zobrazuje následující chyba:

Aplikace byla nainstalována z neplatného zdroje: Odinstalujte ji a znovu nainstalujte z platného obchodu s aplikacemi.
(Obchod Google Play nebo Huawei AppGallery)

Aby se zabránilo pirátství, musí být aplikace nainstalována z platných obchodů s aplikacemi, jako je Google Play Store nebo jako Huawei App Gallery. Jiné zdroje nejsou povoleny. Pokud jste jej tedy nenainstalovali od jednoho z nich, musíte postupovat podle těchto kroků:

 • Nejprve (volitelně) proveďte Zálohování aktuálního nastavení Sound Profile. Tímto způsobem nebudete muset znovu vytvářet své profily (další informace viz níže).
 • Odinstalujte aplikaci.
 • Nainstalujte jej pomocí Obchodu Google Play pomocí tohoto odkazu . Nebo pokud máte Huawei bez služeb Google, použijte v tomto případě alternativní obchod, kterým je Huawei App Gallery pomocí tohoto odkazu .
 • Obnovte předchozí zálohu (další informace viz níže).

Pokud jste si nainstalovali Sound Profile pomocí záložní aplikace třetí strany (tuto možnost má mnoho zařízení Samsung), musíte jej také odinstalovat a nainstalovat z Obchodu Google Play.

Chcete-li provést zálohu svých nastavení, postupujte takto:

 • Otevřete Sound Profile a klepněte na nabídku 
 • Klepněte na Další možnosti
 • Klepněte na Vytvořit zálohu.
 • Pokud nemáte potřebná oprávnění, budete požádáni o jejich udělení. Jakmile je udělíte, klepněte znovu na „Vytvořit zálohu“ a vytvořte ji.

Obnovení nastavení po konečné instalaci aplikace:

 • Otevřete Sound Profile a klepněte na nabídku 
 • Klepněte na Další možnosti
 • Klepněte na Obnovit zálohu.
 • Pokud nemáte potřebná oprávnění, budete požádáni o jejich udělení. Jakmile je udělíte, klepněte znovu na „Obnovit zálohu“ a obnovte nastavení ze zálohy.