Co když změním vyzváněcí tón vyzvánění, ale tón se nezmění?

Pokud tón přiřazený oznámení nefunguje, mějte na paměti toto:

Sound Sound profile mění  zvuk VÝCHOZÍHO OZNÁMENÍ – například řekněme, že Sound Profile používá jako výchozí vyzváněcí tón oznámení „ding“  Většina aplikací používá vlastní vyzváněcí tóny, takže vaše aplikace Text / Sms zní „dong“ a vaše e-mailová aplikace zní „dung“. Změna zvukového upozornění Sound Profilu na „ding“ nezmění vaše vyzváněcí tóny SMS / SMS ani e-maily, protože v těchto aplikacích jste vybrali tyto konkrétní zvuky.

Pokud chcete, aby jakákoli konkrétní aplikace používala zvuk VÝCHOZÍHO OZNÁMENÍ, musíte upravit vlastnosti nebo nastavení této aplikace a vybrat pro ni vyzváněcí „výchozí tón vyzvánění“.

Například pokud chcete, aby vaše aplikace Text / Sms zněla tak, jak říká Sound Profile, otevřete aplikaci Text / Sms, přejděte do Nastavení, přejděte dolů na Zvuk oznámení. V seznamu vyberte „ výchozí vyzvánění “. Tímto způsobem bude aplikace používat nastavení dané Sound Profilem.

Mnoho lidí považuje za užitečné mít například seriózní vyzvánění pro Text / SMS v práci a zábavnější v soukromí.

Napsat komentář

Your email address will not be published but it is necessary for me to answer you.
Any comments with links will automatically be deleted.

Your message will only be visible after manual moderation.
Any comments with links will automatically be deleted.