Co když změním vyzváněcí tón vyzvánění, ale tón se nezmění?

Pokud tón přiřazený oznámení nefunguje, mějte na paměti toto:

Sound Sound profile mění  zvuk VÝCHOZÍHO OZNÁMENÍ – například řekněme, že Sound Profile používá jako výchozí vyzváněcí tón oznámení „ding“  Většina aplikací používá vlastní vyzváněcí tóny, takže vaše aplikace Text / Sms zní „dong“ a vaše e-mailová aplikace zní „dung“. Změna zvukového upozornění Sound Profilu na „ding“ nezmění vaše vyzváněcí tóny SMS / SMS ani e-maily, protože v těchto aplikacích jste vybrali tyto konkrétní zvuky.

Pokud chcete, aby jakákoli konkrétní aplikace používala zvuk VÝCHOZÍHO OZNÁMENÍ, musíte upravit vlastnosti nebo nastavení této aplikace a vybrat pro ni vyzváněcí „výchozí tón vyzvánění“.

Například pokud chcete, aby vaše aplikace Text / Sms zněla tak, jak říká Sound Profile, otevřete aplikaci Text / Sms, přejděte do Nastavení, přejděte dolů na Zvuk oznámení. V seznamu vyberte „ výchozí vyzvánění “. Tímto způsobem bude aplikace používat nastavení dané Sound Profilem.

Mnoho lidí považuje za užitečné mít například seriózní vyzvánění pro Text / SMS v práci a zábavnější v soukromí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

45 − 42 =