Aktivera profil under en viss tid (tidsinställda profiler)

LjudProfil kan aktivera en profil under en viss tid (om du vill skapa en schemaläggare eller automatisk planerare läs den här artikeln.

Exempel på tidsinställda profiler:

Aktivera profilmöte i 30 minuter

Aktivera profilfilm i 2 timmar

Aktivera profil Arbete i 8 timmar

Aktivera profil Tyst i 15 minuter

Följ dessa steg för att göra det:

 • Öppna LjudProfil och tryck på menyn
 • Klicka på Inställningar
 • Expandera avsnittet ”Huvudskärmsinställningar”.
 • Se till att alternativet ”Visa” Aktivera tills en viss tid ”är markerat.
 • Spara.

Gå tillbaka till huvudskärmen.

Från och med nu kommer du att se en klockikon i varje profil.

Om du klickar på klockikonen kommer appen att fråga om tidsgränsen för denna profil. Så välj en tid (eller använd knapparna +10 minuter eller +30 minuter).
Du måste också välja vilken profil som ska aktiveras efter den tiden.
Till exempel, aktivera Tyst till 10:30 och aktivera sedan Normal.

Du kan också ställa in alternativet "Återgå till automatisk schemaläggare" istället för profilen. Det betyder att efter den tiden kommer appen att aktivera profilen enligt schemaläggaren (allt detta om den automatiska schemaläggaren är aktiverad).

Widgets:

En annan användbar funktion är att skapa widgets på din startskärm med den förinställda tiden redan konfigurerad. Till exempel kan du skapa en widget som heter ”Möte 30” och den aktiverar profilen Möte i 30 minuter, eller en widget som heter ”Film 2h” och den aktiverar profilen Film i 2 timmar.

För att göra det, lägg till en ny widget på din startskärm (som du skulle göra med någon annan app). Normalt trycker du länge på startskärmen och väljer ljudprofil från listan.

När den väl placerats på din startskärm visas inställningsskärmen för LjudProfil -widgeten.

 • Välj den profil som ska aktiveras (till exempel Tyst)
 • Markera alternativet ”Aktivera under en viss tid”
 • Välj varaktighet (till exempel 00:30)
 • Efter denna tid aktivera profilen Normal.
 • Text att visa: ”Tyst i 30 minuter”
 • Välj en ikon.
 • Spara.

Detta är ett exempel på en video om hur du skapar en widget med en tidsinställd profil:

Lämna ett svar

Your email address will not be published but it is necessary for me to answer you.
Any comments with links will automatically be deleted.

Your message will only be visible after manual moderation.
Any comments with links will automatically be deleted.