Skapa profiler för att endast acceptera samtal (och/eller meddelanden) från specifika kontakter

Tillgängligt sedan 6 Marshmallow

Många vill ha en profil som endast tar emot samtal från specifika kontakter.

I mötesläget vill jag bara att min fru och mitt barns skola ska kunna ringa mig. Jag vill tysta alla andra samtal och meddelanden.

I nattläge vill jag bara att mina föräldrar och mina barn ska kunna ringa mig. Jag vill tysta alla andra samtal och meddelanden.

I helg-läge vill jag bara att min familj och mina vänner ska kunna ringa mig eller skicka sms till mig. Samtal eller meddelanden från medarbetare kommer att tystas.

Allt detta är möjligt med hjälp av LjudProfil. Följ nedan enkla stegen för att göra det möjligt:

  • Öppna Sound Profile och tryck på menyn
  • Tryck på Redigera Profiler 
  • Skapa en ny profil (eller använd någon annan du redan har).
  • Expandera avsnittet Volymer.
  • Välj volymen för samtal och meddelanden som kommer att vara undantag. Andra samtal eller meddelande kommer inte höras, så ställ in volymen för de tillåtna samtalen och de tillåtna meddelanden.
Obs! Några senaste Android-utgåvor kräver en viss volym för aviseringar, så snälla, det är viktigt att ställa in något värde för aviseringsvolymen även om du inte vill höra dem. Du kommer att kunna specificera om aviseringar kommer att ljuda eller inte i nästa avsnitt (Stör ej-läge). Kom ihåg att volymerna ovan endast är för prioriteringar eller undantag.
  • Skrolla ner och expandera avsnittet Stör ej och välj som visas i bilden:

Du måste ange vad du anser ska vara en prioritet för den här profilen. I detta exempel har vi prioriterat våra stjärnmärkta (favorit) kontakter. Så bara de kontakterna kan ringa dig eller skicka meddelanden.
Som du kan se finns det fler alternativ att välja som prioriteringar, till exempel Android-kalenderhändelser och påminnelser.

Ta en titt på hjälpen och läs artikeln Stör ej för att få en fullständig förklaring av de olika tillgängliga prioriteringarna.

Nästa steg i detta exempel är att ange vilka kontakter som är stjärnmärkta (favoriter). Du kan till exempel ha en profil som heter Arbete och ange i denna profilen dina medarbetare som stjärnmärkta (favorit) kontakter. Där efter på natten kan du ställa in nattprofil för din familj. Så expandera nästa avsnitt som heter ”Stjärnmärkta kontakter”:

I det här exemplet accepterar denna profil endast samtal och meddelanden från John och Toni. Andra samtal eller meddelanden kommer att var tystas. För mer information om stjärnmärkta eller favoritkontakter, läs den här artikeln.

  • Glöm inte att spara dina ändringar

Lämna ett svar

Your email address will not be published but it is necessary for me to answer you.
Any comments with links will automatically be deleted.

Your message will only be visible after manual moderation.
Any comments with links will automatically be deleted.