Hur man skapar en ny profil

 • Öppna LjudProfil och tryck på menyn
 • Tryck på Redigera Profil
 • Tryk på lägg tilll ikonen Add . Du kommer bli tillfrågad om du vill skapa en ny profil. Tryck på OK.
 • Du kommer bli tillfrågad att skapa en ny profil eller kopiera inställningar från en annan profil. Tryck på Ny.
 • Skriv namnet på den nya profilen

Ställ in de värden du behöver genom att scrolla på skärmen. Kom ihåg att du kan dölja eller expandera sektionerna genom att klicka på sektionsnamnet eller på sektionspilen.

 • När du är klar, glöm inte att trycka på Spara.

Hur man skapar en profil med inställningar från en annan profil (Kopiera profiler)

 • Tryck på lägg till ikonen Add . Du kommer bli tillfrågad om du vill skapa en ny profil. Tryck på OK.
 • Du kommer bli tillfrågad att skapa en ny profil eller kopiera inställningar från en annan profil. Tryck på KOPIERA.
 • En lista med alla profiler visas. Välj den profil du vill kopiera och tryck på KOPIERA.
 • En ny profil kommer att skapas. Ställ in de värden du behöver genom att scrolla på skärmen. Den nya profilen kommer att kallas som den ursprungliga profilen med texten ”(kopierad)”. För att redigera namnet expanderar du bara avsnittet med Namn och skriver in önskad text.
 • När du är klar, glöm inte att trycka på Spara.

Lämna ett svar

Your email address will not be published but it is necessary for me to answer you.
Any comments with links will automatically be deleted.

Your message will only be visible after manual moderation.
Any comments with links will automatically be deleted.