Lås volymer (undvik tredje-parts appar för att ändra volymer)

Sound Profile kan övervaka enheten för volymförändringar. Till exempel genom att trycka på volymknapparna på telefonen av misstag.

I den här situationen kommer Sound Profile att ställa in de aktuella profilvärdena.

Följ dessa steg för att aktivera eller inaktivera den här funktionen:

  • Öppna Ljudprofil och tryck på menyn
  • Tryck på Inställningar 
  • Expandera avsnittet Allmänna inställningar
  • Markera eller avmarkera alternativet Lås volymer (undvik tredje-parts appar för att ändra dem)
  • Glöm inte att spara

Om du bestämmer dig för att aktivera den här funktionen kommer du att se en skärm som denna när du av misstag trycker på sidoknapparna eller en app ändrar volymen:

Efter några sekunder kommer profilen att återaktiveras.

Tänk på att volymerna endast bör styras av ljudprofilen. Om du använder andra appar eller ändrar volymerna manuellt kommer ljudprofilen inte att fungera korrekt, så vi rekommenderar att du aktiverar den här funktionen.

Lämna ett svar

Your email address will not be published but it is necessary for me to answer you.
Any comments with links will automatically be deleted.

Your message will only be visible after manual moderation.
Any comments with links will automatically be deleted.