Volymer

Så här ändrar du volymerna för en profil:

 • Öppna LjudProfil och tryck på menyn
 • Tryck på Ändra Profil 
 • Välj den profil du vill ändra.
 • Expandera avsnittet Volymer.
 • Välj önskad volym för dessa alternativ:
 • Samtal: Volymen på ringsignalen när du får ett samtal. Markera alternativet ”Ökande volym” för att låta ljudprofilen öka volymen ett steg varje sekund.
 • Meddelanden: Volymen på ringsignalen när du får aviseringar eller meddelanden.
 • Multimedia: Volymen på multimedialjud för att spela upp videor eller ljud. Avmarkera det här alternativet om du inte vill att LjudProfil ska ändra din multimedievolym.
 • System: Volymen på systemmeddelanden som varning om låg batterinivå, bekräftelsepip, tangentbordsklick, skärmlåsljud… Inte alla enheter har det här funktionen. För mer information se nedan.
 • Larm: Den allmänna volymen för dina larm för att väcka dig på morgonen. För mer information se nedan.
 • Röst: Volymen för den andra personen du pratar med i telefonen. Avmarkera det här alternativet om du vill lämna det oförändrat.
 • Glöm inte att Spara dina ändringar.

Min larmvolym ändras inte

Inte alla Android-telefoner tillåter appar från tredje part som LjudProfil att ändra värdet på alarmvolymen.

Samsungs standard larmapp ignorerar denna volym eftersom varje larm i Samsungs larmapp har sin egen volym.

Om din larmapp inte använder det värde som ställts in av LjudProfil i varje profil är det inte mycket vi kan göra. Om du verkligen behöver LjudProfil för att kontrollera denna volym föreslår jag att du installerar en annan larmapp och testar den tillsammans med LjudProfil. Det finns många av dem tillgängliga i Play butik.

Mitt systems volymreglage saknas

Android 4.x har tagit bort reglaget för systemvolym i ljudinställningarna. LjudProfilen kan inte få den tillbaka. Ändå har vissa Android-utgåvor för Samsung, LG och andra tillverkare modifierat den ursprungliga Android-enheten och har lagt till tillbaka systemvolymen. Så kontrollera din enhets ljudinställningar, om du kan se systemets volymreglage där kommer du också att kunna använda den i LjudProfil.

För att aktivera det, öppna inställningar för LjudProfil och avmarkera alternativet Ignorera systemvolymen som visas på bilden:

Avmarkera endast det här alternativet om du är 100% säker på att din enhet har systemets volymreglage. Annars fungerar inte appen korrekt.

Mitt systems volymreglage visas men det är inaktiverat

LjudProfil kan tysta avstängningsmelodin från din telefon (om tillgängligt). För att göra detta kommer systemvolymen att vara noll. Så hörbara kllick-toner och andra ljud av mindre betydelse hörs inte.

I det här fallet visas systemets volymreglage som inaktiverat i redigeringsprofilen. Om du inte behöver den här funktionen och föredrar att kontrollera systemvolymen och ställa in dina egna värden måste du inaktivera den här funktionen i LjudProfilens inställningarna.

Ignore system volume

Om du avmarkerar det värdet och sparar ändringarna kommer du att ha skjutreglaget för systemvolym aktiverat på skärmen Redigera profil.

Lämna ett svar

Your email address will not be published but it is necessary for me to answer you.
Any comments with links will automatically be deleted.

Your message will only be visible after manual moderation.
Any comments with links will automatically be deleted.