Profily nepovolují Plán, Úlohy a události ani Geofences

Může se zobrazit jedno z následujících upozornění:

Upozornění, následující profily neumožňují automatický plán

nebo

Upozornění, následující profily neumožňují úlohy a události

nebo

Upoozornění, následující profily nepovolují geofences

Ve výchozím nastavení všechny profily umožňují tyto 3 funkce. Pokud tyto upozornění dostanete, je to proto, že jste ručně změnili nastavení profilů a nastavili jste, že tyto konkrétní profily budou ignorovat Automatický plán, Úlohy a události a/nebo detekci Geofence.

Za určitých okolností nechcete, aby profil používal některou z těchto konkrétních funkcí. Když je například aktivován profil Noc, nebudete se s přístrojem pohybovat takže k používání baterie nepotřebujete geofences. Pokud je toto váš případ, můžete varování ignorovat jelikož víte co děláte. V ostatních případech postupujte takto:

  • Otevřete nabídku aplikace, klepněte na Upravit profily a podívejte se na profily uvedené ve varovné zprávě.
  • Přejděte dolů do sekce „ Plán a úlohy & události pro tento profil “ a rozbalte jej.
  • Zaškrtněte možnosti:
    -Povolit automatický plán
    -Povolit úlohy a události
    -Povolit detekci geofence (15 minut).

(Pokud nechcete, aby je profil používal, zrušte jejich zaškrtnutí)

  • Uložit

Pokud nepoužíváte funkci Úlohy a události nebo Geofences , můžete tyto možnosti ignorovat a nechat je nezaškrtnuté.

Napsat komentář

Your email address will not be published but it is necessary for me to answer you.
Any comments with links will automatically be deleted.

Your message will only be visible after manual moderation.
Any comments with links will automatically be deleted.